Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van deGouda.nl en GoudaFM.nl, hierna: Wij. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en we gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens kunnen verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Print Media Nederland BV, is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. deGouda.nl is een uitgave Print Media Nederland BV, gevestigd aan de Karnemelksloot 31, 2806BA Gouda en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68605315.

Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt. Per doeleinde wordt steeds gespecificeerd welke persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt:

Doel: Je bent klant

Wanneer je als bedrijf klant bent bij deGouda of GoudaFM, dan noteren we de gegevens van jouw organisatie én van jou als contactpersoon. Dit doen we zodat we je een factuur kunnen sturen en/of contact op te nemen over de lopende zaken. Wij maken hiervoor gebruik van de applicatie webCRM. Deze applicatie is alleen beschikbaar voor de daartoe gerechtigde medewerkers van deGouda en worden niet gedeeld met anderen, tenzij je hiertoe toestemming verleent óf we hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld in het geval van wanbetaling of in het geval van het doorgeven van de informatie aan onze accountant). We bewaren deze gegevens niet langer dan de wettelijke termijn.
Daarnaast werken we voor ons Debiteurenbeheer samen met het bedrijf Straetus. Zij hebben inzicht in de facturen en verzorgen de opvolging. Ze hebben geen koppeling met ons CRM systeem.

Doel: Je bent schrijver

Wanneer je als schrijver bent aangesloten bij deGouda, dan hebben we een aparte overeenkomst met je gesloten waarin de voorwaarden staan om als schrijver bij ons te publiceren. Mocht je hierover vragen hebben, dan kan je contact opnemen met ons via info@degouda.nl

Doel: Nieuwsbrief

Om onze nieuwsbrief te ontvangen, vragen we je om je e-mailadres achter te laten en eventueel ook je naam. Op deze manier kunnen we je op de hoogte houden van het laatste nieuws van Gouda, GoudaFM en het magazine deGouda digitaal ontvangen. Deze gegevens zullen we nooit delen met onze zakenpartners of derden, maar we kunnen ze wel inzetten om jou vanuit deGouda op de hoogte te brengen van de aanbiedingen van deze (zaken)partners (hoewel we dit nog nooit hebben gedaan).
deGouda en GoudaFM maakt voor haar nieuwsbrieven gebruik van de applicaties van Mailchimp.com, een Amerikaans bedrijf. Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp en Mailchimp voldoet volgens eigen zeggen volledig aan de Europese regelgeving van de AVG (of de GDPR zoals deze in het Engels heet).
In elke nieuwsbrief zit een mogelijkheid tot uitschrijven of tot het updaten van je gegevens. Je gegevens worden bewaard zolang als je staat ingeschreven. Op het moment dat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief worden je gegevens nog maximaal 3 maanden door ons bewaard en daarna vernietigd.

Doel: Reageren op een artikel

Op dit moment is het niet mogelijk om te reageren op artikelen op onze website. Facebook is het uitgelezen platform om interactie met elkaar te hebben.

Doel: Aankopen in de webshop

Je kan als bezoeker artikelen/advertentie ruimte kopen in onze webwinkel www.degoudastore.nl. Hiervoor is het noodzakelijk dat we je naam, adres, telefoonnummer en emailadres verzamelen. De betaling vindt online plaats via Mollie.nl, een Nederlandse betaalprovider. Zij hebben jouw bankgegevens nodig om de betaling te verwerken. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om je bestelling te verwerken.
Print Media Nederland BV zal jouw gegevens bewaren zolang als dat wettelijk noodzakelijk is. Op de website van Mollie.nl kan je lezen hoe zij omgaan met jouw gegevens.

Doel: Verzamelen van statistieken over organisaties die onze website bezoeken

Het doel van onze website deGouda.nl en GoudaFM.nl is niet om gegevens te verzamelen over haar bezoeker voor commerciële doeleinde. Wij verzamelen deze dus niet.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:

Algemeen
Door verstrekking van de persoonsgegevens door jou zelf (bijvoorbeeld door het sturen van een email met daarin jouw gegevens), wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer je klant bent bij ons.

Digitaal
Wij maken gebruik van cookies om onze website te laten functioneren. Deze cookies worden op jouw computer of mobiele apparaat opgeslagen wanneer je onze website bezoekt.

Google Analytics
We maken daarbij gebruik van de Advertentie cookies en van de Google Analytics cookies. Onder de kopjes ‘Adverteren’ en ‘Google Analytics’ via deze link lees je hierover meer op de website van Google. We delen onze gegevens niet met Google.
Wil je je afmelden voor Google Analytics, kijk dan hier naar de manier waarop dit kan.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

DeGouda zal jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt verleend.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. Per doelstelling (zie boven) hebben we dit ook aangegeven.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen. Deze Privacy verklaring is bijgewerkt op 23 mei 2018.

Contact / vragen

Indien je vragen hebt over deze Privacy verklaring neem dan contact op met Saskia de Jongste via info@degouda.nl