Primeur GGD Hollands Midden

Professionele doorverwijzers zoals wijkverpleegkundigen, artsen en maatschappelijk werkers kunnen slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling voortaan direct naar de juiste hulp doorverwijzen. Dit kan via de wesbsite www.hulpaanbodHM.nl
De praktijk leerd dat clienten die te maken hadden met huiselijk geweld niet altijd het beste hulpaanbod kregen omdat het aanbod onverzichtelijk was.