Presentatie Watervisie: voor slimme aanpak wateropgave

Gouda – Vanmiddag heeft de zogenoemde Wateralliantie de Watervisie aangeboden aan wethouders Niezen (waterbeheer), van Vugt (binnenstad) en Bunnik (financiën). De Watervisie is een gezamenlijke kijk die antwoord moet bieden op de Goudse water-uitdagingen van de toekomst. In de samenwerking zitten tien partijen waaronder het Watergilde, GOUDasfalt, Gemeente Gouda, het Hoogheemraadschap en Provincie Zuid-Holland. Het doel is om bij aanpak van de wateropgave gelijk andere opgaven mee te koppelen. Er is daarbij aandacht voor drie takken van sport: cultuurhistorie, economie en klimaataanpassing.

Als voorbeeld van cultuurhistorisch voordeel worden vaarroutes genoemd, zoals de gracht aan de Zeugstraat en de Turfmarkt. Volgens bureau WB de Ruimte, die de partijen van de Wateralliantie ondersteunde, staat de binnenstad nog teveel met de rug naar het water toe. Door zo’n route uit te baggeren en de bruggen te verhogen zou je weer een vaste vaarroute kunnen maken naar de Turfmarkt.

Economisch is er volgens de visie winst te behalen met het herinrichten van de IJsselkade en/of het heropenen van de Havensluis. Die laatste is een langgekoesterde wens van meer Gouwenaars. Ook op het vlak van klimaataanpassing is er een hoop werk te doen. Momenteel bestaat slechts 5% van het centrum uit water, dat is minder dan wordt verplicht in nieuwbouwwijken. Om voldoende water te kunnen bergen tijdens de toenemende hoosbuien moet dat beter. Voorstellen zijn het opnieuw graven van gedempte grachten zoals het Nonnenwater en de Vijverstraatgracht.

Tot nog toe dienen deze ideeën vooral ter inspiratie. Het is aan de Wateralliantie om met de visie aan de slag te gaan en in te vullen met concrete projecten. Iets om over na te denken, tijdens de vakantie.

18-09-2019 18:00