Postzegelvereniging Boskoop viert 85-jarig bestaan

Book with a collection of old dutch stamps

Boskoop – Postzegelvereniging Boskoop viert zaterdag 14 april haar 85-jarig bestaan. Dit heuglijke feit zal worden gevierd in het restaurant van het Zorgcentrum Floravita aan de Boezemlaan in Boskoop.

Ter gelegenheid van dit lustrum wordt een herdenkingsboek uitgegeven. Veel leden hebben daar een bijdrage aan geleverd. Een rijke oogst aan informatie over hoe zij persoonlijk tot het verzamelen zijn gekomen en nog steeds actief bezig zijn om het verzameling uit te breiden ten behoeve van thematische onderwerpen.

Ruilbeurzen

Om het verzamelen van postzegels te vergemakkelijken worden regelmatig ruilbeurzen en ruilzendingen georganiseerd. Daarnaast is er elke eerste maandagavond van de maand in gebouw De Loods een clubavond om met elkaar de laatste nieuwtjes op postzegelgebied uit te wisselen en elkaar te helpen bij het uitbreiden van de verzameling. Ook zijn er regionale beurzen die de derde zaterdag van de maand in De Loods worden gehouden. Daarvoor bestaat grote belangstelling, vanuit de hele regio weet men deze mogelijkheid te benutten.

60 jaar lid

De vereniging telt momenteel ruim 70 leden. Het oudste lid is Jan Middelkoop, 93 jaar jong en 60 jaar lid. Helaas heeft men toch ook wel wat last van een langzaam teruglopend ledenbestand, want met de intrede van het computer gebeuren is er een totaal ander verzamelsysteem ontstaan. De behoefte om je bij een postzegelclub aan te sluiten is daardoor ook wat af genomen.

Desondanks wordt er toch nog met blijdschap terug gekeken op de voorbije periode. Niet alleen vanaf de tijd dat de club werd op gericht, maar ook naar de periode daarvoor. Ook daarvan is nog veel terug te vinden in de verzamelingen van de leden zelf.

Voor meer informatie over de Postzegelvereniging Boskoop zie www.nvpvboskoop.nl.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

12-04-2018 15:41