Positieve aanpak crime Top60 Gouda

Uit een eerste tussenevaluatie na een half jaar Top60 aanpak blijkt dat er een voorzichtige positieve ontwikkeling is ingezet in Gouda. De eerste recidivemeting over de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 toont een recidivevermindering van 15%. Ook het totale veiligheidsbeeld in Gouda laat een lichte verbetering op woninginbraken en jeugdoverlast zien ten opzichte van 2011 en 2012.

De Top60 aanpak bestaat uit drie pijlers; lik-op-stuk, toegesneden zorg en zorg voor broertjes en zusjes (instroombeperking). De kracht van de Top60 aanpak zit hem in het samenkomen van deze drie pijlers.

De Top60 aanpak is een gezamenlijke aanpak van de gemeente Gouda en een groot aantal (veiligheids)partners binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden.