Plannen voor woningen op plek Turfmarktkerk

Voor de plek waar nu nog de Turfmarktkerk staat, wordt vooral gedacht aan woningbouw. Maandagavond tijdens een informatieavond voor omwonenden liet projectontwikkelaar Timpaan, eigenaar van de kerk, vier mogelijke varianten voor woningbouw zien. Van een complex met maximaal dertig appartementen tot een handvol kadewoningen langs een nieuw te graven gracht.

Enkele bezoekers van de drukbezochte avond reageerden teleurgesteld. “Deze plannen zijn erop gericht een maximaal rendement te halen uit de grond. Waarom wordt er niet gedacht aan een maatschappelijke functie, of aan de bouw van woningen voor jongeren. Daar is veel behoefte aan. Of maak er een park van. De plannen zijn mooi, maar eendimensionaal. Kijk ook naar alternatieven. Wij willen graag meedenken.”

Urgentie
De aanwezigen uitten vooral hun ongenoegen over de plannen van de projectontwikkelaar om de kerk te slopen, omdat herbestemming van het gebouw uit 1931 financieel onhaalbaar is. Het gebouw verkeert in een te slechte staat, oordeelt Timpaan. Toch wilde de buurt het daarover hebben, vooral omdat men vindt dat Timpaan veel eerder had kunnen ingrijpen. “Wat er is gebeurd is in het verleden, verdient niet geen acht, dat is duidelijk. Maar op een gegeven moment moet je naar een oplossing zoeken die breed wordt gedragen”, zei Klaas Telgenhof namens Timpaan. “De urgentie gaat toenemen. Er moet iets gebeuren.” Volgens architect Henk Middelkoop (Middelkoop Architecten), die bij de plannen voor dit terrein is betrokken, zijn los van de historische waarde, de architectonische en stedenbouwkundige waarde van het kerkgebouw niet groot.

Woningbouwplannen
De woningbouwplannen voor de Turfmarkt zijn voorgelegd aan de gemeente. Telgenhof: “Men vond het een fantastische basis om mee naar deze informatieavond te gaan.” Maar of en hoe de plannen worden uitgewerkt, daarover bestaat nog geen duidelijkheid.