Plannen voor nieuwbouw van een Moskee in Zuidplas

Zuidplask – De Stichting Islamitische Moskee Errahmane zet zich in voor een nieuw te bouwen Moskee aan de Prinses Irenestraat in Nieuwerkerk aan den IJssel. Momenteel is de Moskee daar gehuisvest in het voormalige gebouw de Reisduif, dat nu inclusief de grond eigendom is van de stichting. Het plan van de stichting is om op de plaats van de Reisduif een nieuw gebouw te realiseren, waarbij de Moskee een moderne uitstraling krijgt met behoud van de traditionele identiteit, passend in de stijl van de bestaande bouw in de omgeving.

Het stichtingsbestuur van Errahmane is sinds 2017 in overleg met de gemeente Zuidplas over de aankoop van het pand, de grond en de uitbreidingsplannen. Na de aankoop van het pand in 2018 en de grond in 2019, is in december 2020 door het bestuur een aanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning, welke momenteel in behandeling is bij de gemeente. De verdere planning kan pas gedetailleerd worden als er over de omgevingsvergunning een definitief uitsluitsel is gekomen.

Intussen is het bestuur bezig met het voeren van diverse overleggen met adviseurs en andere betrokkenen. De aannemer is nog niet gekozen, maar er worden wel gesprekken gevoerd. Daarnaast heeft de stichting geïnvesteerd in gesprekken met de directe omgeving om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de omwonenden.

Advertisements

De bouw wordt bekostigd door giften en donaties vanuit met name de eigen geloofsgemeenschap. Daarnaast worden er periodiek ook benefietdagen gehouden waarbij de grotere geloofsgemeenschap in Nederland wordt gevraagd om een bijdrage. Deze benefietdagen worden live uitgezonden via Facebook en zijn voor eenieder die geïnteresseerd is online te volgen.

Een andere toekomstige bron van inkomsten voor de nieuwbouw is het oude pand aan de Prins Bernhardstraat. Dit pand is nog in eigendom van de stichting en het voornemen bestaat om dit te verkopen. Momenteel loopt een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging voor deze oude locatie naar een woonbestemming.

Volgens de stichting zijn de bezoekers van de huidige Moskee nu en ook straks in de nieuwbouw vooral de bewoners van Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarnaast is een klein aantal bezoekers afkomstig uit andere dorpen van de gemeente Zuidplas. Tijdens het vrijdagsgebed is er een beperkte aanloop van bezoekers van buitenaf (bijvoorbeeld mensen die in de buurt werken en tijdens hun pauze het vrijdagsgebed bijwonen).

Het huidige plan voor nieuwbouw is de uitkomst van een traject van ruim 30 jaar. De stichting Islamitische Moskee Errahmane bestaat sinds 1992 en is van 2009 tot en met 2018 gevestigd geweest in de oude wereldwinkel aan de Prins Bernhardstraat. Met 55m2 was dit gebouw al snel te klein geworden voor de groeiende geloofsgemeenschap, maar uitbreiden op die locatie was helaas niet mogelijk. Dus moest de stichting op zoek naar een nieuwe locatie. Na jarenlang zoeken is het stichtingsbestuur in gesprek geraakt met het bestuur van duivenvereniging ‘De Reisduif’. Zij wilden hun verenigingspand graag verkopen en de stichting was juist op zoek naar een nieuwe vrijstaande locatie met uitbreidingsmogelijkheden. In goed overleg met zowel ‘De Reisduif’ als de gemeente heeft het bestuur uiteindelijk het besluit genomen te verhuizen naar deze nieuwe locatie en direct te werken aan een uitbreidingsplan.

Impressie plattegrond nieuwbouw Islamitische Moskee Errahmane

De plannen voor de nieuwbouw hebben momenteel nog de status van een impressie en dat kan nog veranderen in het te volgen proces tot aan de realisatie. Voor de laatste stand van de plannen zie Errahmane

Door Louis Bekker

30-03-2021 10:03