Plan bodemdaling centrum gepresenteerd: peilverlaging laagste deel centrum

Gouda – De gemeente Gouda en Hoogheemraadschap Rijnland hebben vandaag het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) gepresenteerd. In het langverwachte rapport staan de plannen die de wateroverlast in de binnenstad moeten verminderen. Daarbij kiezen de overheden voor een afkoppeling van het laagste deel van de binnenstad, waar het peil 25cm omlaag gaat. 1400 woningen moeten zo worden ontlast. Voor huizenbezitters met houten paalfunderingen komt er een compensatieregeling.

Om het plan uit te voeren worden stuwen en gemalen geplaatst op twee strategische plekken, waaronder één bij de Turfmarkt. Zo wordt vrijwel het hele noordelijke en oostelijke deel van het centrum afgekoppeld. In de rest van het centrum blijft de situatie voorlopig ongewijzigd. “Dit is het scenario dat het meest het probleem oplost en het minste negatieven effecten geeft in de stad”, aldus wethouder Niezen bij de presentatie. De wethouder was opgetogen over de resultaten: “Ik ben niet alleen blij, maar ook trots op dit project”.

Afkoppelen
Als de technische aanpassingen gereed zijn zal het peil in fasen worden verlaagd, zodat men ‘de gevolgen voor de historische binnenstad goed in de gaten [kan] houden’. Het gaat hierbij vooral om de kades, licht Sjaak Langeslag van het Hoogheemraadschap toe. Verder moet ook het groen langzaam wennen aan de nieuwe situatie. De gemeente verwacht dat het 5 tot 10 jaar kost voordat het plan is uitgevoerd. Door de keuze voor stuwen, in plaats van sluizen, is het vanaf dat moment niet meer mogelijk om de Turfmarkt op en af te varen.

Advertisements

Schaderegeling houten palen
De ingreep moet de wateroverlast van de 1400 woningen in het gebied verminderen. Maar het betekent ook wat voor de huizen in het gebied met een houten paalfundering. Die funderingen kunnen droog komen te vallen door de verlaging, waardoor rotting intreedt. Voor deze woningeigenaren wordt een schadecompensatieregeling opgericht. De gemeente schat dit aantal op 30 woningen. Deze bewoners krijgen vandaag nog een brief in de bus met informatie.

Inspraak
Hoe blij de overheden ook met het plan zijn, toch worden hiermee niet alle problemen opgelost. Zo veranderd er niets voor de laaggelegen delen van het Raamgebied. Volgens wethouder Niezen zijn dit niet de ergste delen, maar gaan de planmakers ook kijken wat zij voor deze delen van de binnenstad kunnen doen. Het kaderplan wordt nu ter inzage gelegd waarna bewoners, de gemeenteraad en de Hoogheemraad er hun zegje over kunnen doen. De verwachting is dat het uiteindelijke besluit eind dit jaar valt. Vanaf dat moment dient het als voorbeeld voor steden in heel Nederland die met dezelfde zakkingsproblemen kampen.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

29-01-2020 13:00