Peilverlaging 2c lijkt zeker van meerderheid gemeenteraad

Gouda – Maandagavond werd in de Goudse raad voor de laatste maal gedebatteerd over het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB). Het College van B&W wil met het plan een peilverlaging doorvoeren in het laagste deel van het stadscentrum. Na de vele meningsverschillen tussen gemeente, maatschappelijke organisaties en bezorgde bewoners, lijken de raadsleden nu zich toch te scharen achter deze vorm van peilverlaging. Een meerderheid bleek achter de wethouder te staan en vond het plan rijp voor een besluit; dat staat nu voor aanstaande woensdag op de agenda.

De verwachting is dat een meerderheid van de gemeenteraad voor de peilverlaging zal stemmen. Meest kritisch op het nemen van een spoedig besluit waren de oppositiepartijen VVD, GBG, Gouda’s 50 plus partij en Gouda Positief. Zij vroegen bijvoorbeeld om een half jaar uitstel vanwege juridische onzekerheid (GBG), of de gemeente bij paalproblemen wel of niet aansprakelijk is. Of om uitstel om de meningsverschillen weg te nemen tussen de maatschappelijke partijen (VVD).

Klepstuw
Door Christiaan Quick (CU) werd voorgesteld om te onderzoeken of voor een klepstuw kan worden gekozen, in plaats van een dam. Dit zou kunnen voorkomen dat de doorvaarbaarheid van het centrum wordt afgebroken, waar sommige maatschappelijke partijen die juist willen vergroten. Een ander punt, dat werd ingebracht door de SGP, ging over de vraag of de gemeenteraad tussentijds in het plan zou kunnen ingrijpen wanneer de situatie daarom vraagt.

Advertisements

Verder kwamen net als eerder de zorgen boven over het verschil van mening tussen de Wateralliantie en de gemeente (en hoogheemraadschap). Vooral de VVD was hierover nog bezorgd en vroeg mede hierom om uitstel.

Wateralliantie
Wethouder Hilde Niezen kreeg als laatste het woord en benadrukte dat er enorm veel energie in het plan is gaan zitten. Ook denkt zij dat ‘er altijd meningsverschillen zullen zijn’ bij een plan als deze en prees zij de betrokkenheid van de Gouwenaars bij hun stad. Niezen stelde de SGP gerust dat agenderen van zo’n ingrijpen altijd mogelijk is in de raad. Tot slot vertelde zij van een gesprek met de Wateralliantie en beloofde dat zij hun zorgen goed mee zal nemen in de monitoring van het plan. Met die monitoring moet worden verzekerd dat er op tijd wordt ingegrepen als er iets mis gaat.

De Wateralliantie bevestigt dat zij met de wethouder om tafel hebben gezeten. Zij zeggen teleurgesteld te zijn dat ze ‘nog steeds geen inhoudelijke reactie’ hebben op hun vragen. Wel werd hun verzoek om gesprekken met de ‘inhoudelijk deskundigen’ ingewilligd. Henk Vereijken: “Wij blijven vinden dat het voorstel van het college een slecht voorstel is, maar wij begrijpen ook dat Gouda na de besluitvorming in de Gemeenteraad weer verder moet”.

Woensdagavond zal de raad het dossier naar alle waarschijnlijkheid afhameren.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

27-10-2020 15:00