Pauzelandschap kan verder!

Het Pauzenlandschap aan de Potterspoort in Gouda heeft dankzij crowd funding het gewenste bedrag van 4500 euro bereikt. Met dat geld kan het project worden afgemaakt.
Het Pauzenlandschap is een initiatief van Gouda Bruist om het braakliggende terrein bij de Potterspoort op te fleuren zolang het gebied nog geen bestemming heeft.
Extra geld dat wordt opgehaald wordt gebruikt om het landschap de komende jaren te kunnen onderhouden.