Partij voor de dieren: vuurwerkvrije zones

Voor veel Goudse inwoners kan de huidige Oud & Nieuw viering niet snel genoeg voorbij zijn. Niet omdat men niet van het feest houdt, maar omdat particulier vuurwerk hun feestvreugde verknalt. De Partij voor de Dieren in Gouda wil vuurwerkvrije zones binnen de gemeentegrenzen om mens, dier en natuur beter te beschermen. Nu zijn die er niet, de gemeente vindt het niet nodig. De partij roept inwoners daarom op te melden waar Gouda vuurwerkvrij moet worden en heeft een meldpunt geopend.

Oud & Nieuw moet weer een feest worden, aldus de partij, niet een moment waarop mensen voor de zekerheid maar binnen blijven. Of ziekenhuizen, politie en dierenambulances door vuurwerk overuren draaien. Centraal georganiseerde vuurwerkshows zouden in de toekomst een feestelijk alternatief kunnen bieden.
In steeds meer steden worden bij de Oud & Nieuw viering met succes vuurwerkvrije zones ingesteld. Deze zones bevonden zich meestal in gemeentelijke centra, rond ziekenhuizen, dierenpensions, kinderboerderijen, scholen, winkelcentra, kinderdagverblijven, tankstations, in de buurt van rieten daken, verzorgingscentra, parken, begraafplaatsen, plantsoenen en andere groengebieden.

De Partij is inmiddels begonnen om onder meer Goudse dierenorganisaties op de hoogte te brengen van de mogelijkheden tot een vuurwerkvrije zone. Want het College is bevoegd om op grond van de openbare orde deze zones in de gemeente in te stellen. Maar ondanks overlast en angst bij mens en dier, slachtoffers, luchtvervuiling, brandstichting, excessen met wilde dieren en jaarlijkse kosten waar het college allemaal mee bekend is, vindt de gemeente nog altijd niet dat er moet worden ingegrepen. Ook het alternatief, centrale vuurwerkshows, is niet onderzocht.

Advertisements

Vanaf 11 december zal de Partij voor de Dieren Gouda op haar website een meldpunt openen. Met een digitaal formulier kunnen inwoners aangeven welke overlast ze ervaren en of ze willen dat hun straat of een bepaald gebied een vuurwerkvrije zone wordt. De reacties worden verzameld en medio januari aangeboden aan het college.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Corina Kerkmans: ‘Te vaak worden er incidenten gemeld, waarbij dieren of mensen – ook onbedoeld – het slachtoffer van vuurwerk zijn! Daarnaast is er sprake van veel materiële schade, waarvoor de Goudse gemeenschap opdraait. Het college doet dit af als acceptabel en wijst individuele verantwoordelijkheid als oplossing aan. Terwijl het verminderen van de afsteektijden al heeft gewerkt; het aantal slachtoffers is met 18% is afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. En ook waren er minder excessen ten opzichte van wilde dieren. Verbieden werkt dus wel’.