Otter na 50 jaar terug in de Reeuwijkse Plassen

Reeuwijk – Het enthousiasme bij de boswachters van Staatsbosbeheer was groot toen vorig week op een wildcamera een otter werd waargenomen bij de Reeuwijkse plassen. De terugkeer na 50 jaar laat zien dat de omstandigheden in het Plassengebied voor de otter goed zijn en realisatie van het Natuurnetwerk Nederland werkt. Boswachter Peije ’t Lam: ‘We zien de terugkeer van de otter als een waardering voor de wijze waarop wij het gebied beheren.’ 

De laatste zekere waarneming van een dode otter in het Reeuwijkse Plassengebied stamt uit 1970. Pas in 2018 vond een muskusrattenvanger weer een dode otter in de plas Nieuwenbroek. Sinds afgelopen winter werden er in de terreinen van Staatsbosbeheer weer ottersporen gevonden. Begin april leverden beelden van een wildcamera het bewijs dat de otter zich hier heeft gevestigd.

Verbinden en verbeteren
Harm Blom, teamleider bij Staatsbosbeheer: ‘De terugkeer van de otter bewijst ook dat het verbinden en verbeteren van natuurgebieden werkt. In 2017 is er 100 hectare grasland in polder Oukoop naast de Reeuwijkse Plassen ingericht voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hierbij zijn maatregelen getroffen om het gebied geschikter te maken voor soorten als de otter. Er zijn op grote schaal natuurvriendelijke oevers aangelegd en waterpartijen gegraven waarin moeras zich kan ontwikkelen. Op deze plekken vindt de otter de nodige beschutting, rust en voedsel in de vorm van vissen.’

 Spoor zoeken
Zonder de hulp van enthousiaste vrijwilligers was Staatsbosbeheer de otter niet zo snel op het spoor gekomen. Op basis van de gezamenlijke kennis over vindplekken van uitwerpselen en prooiresten, werden plekken bepaald voor de wildcamera. Peije: ‘Vanaf begin februari hebben we actief bij verse dode vissen camera’s geplaatst. Bijna alle foto’s waren van aaseters zoals kraaien, ratten en bunzing. Tot begin april dus. Toen zagen we bij het uitlezen van de beelden duidelijk een otter voorbij komen die een vis meenam.’

 Veilige oversteek
Met name tussen de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen moet er nog veel gebeuren om het leefgebied van de otter te verbeteren. Natuurnetwerk Nederland moet daar nog op verschillende delen worden ingericht, onder andere met hoogwaardige natuur langs de Wiericke. Harm: ‘We moeten er voor zorgen dat de otter zich veiliger kan verplaatsen in ons gebied. De vele wegen blijven een groot risico. Aandacht voor een goed werkende faunapassage onder de A12 en een veilige oversteek richting de Krimpenerwaard zijn belangrijke elementen.’

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

 

12-04-2019 11:00