Opvang jonge daklozen in Gouda

Het Leger des Heils, Kwintes, Eleos en Sozorg werken aan een eigen jeugdopvang in Gouda. Daarbij krijgen ervaringsdeskundige jongeren een grote rol. Eind 2015 waren er 16 dak- en thuislozen jongeren in beeld in Gouda. De nieuwe opvang moet 8 tot 10 jongeren tijdelijke huisvesting bieden. Het vinden van geschikte huisvesting voor deze groep is een groot probleem, stellen burgemeester en wethouders. Uit diverse gesprekken met jongeren is gebleken dat er een hoefte is aan andere opvang dan nu voorhanden is in Gouda.

Bron: AD