Oppositie partijen willen debat over vertrek VVD uit coalitie Gouda

Gouda – De oppositie partijen gaan een verzoek indienen voor een verantwoordingsdebat komende maandagavond met de collegepartijen en de VVD over de toekomst. Gisteravond zijn de oppositie partijen (ChristenUnie, CDA, SP, SGP, Gouda’s 50+ Partij, Partij voor de Dieren en GBG) bij elkaar geweest om zich te beraden op de ontstane situatie nu de VVD haar steun aan de coalitie heeft ingetrokken. De partijen zijn bezorgd over deze situatie omdat nu onduidelijk is op welke manier het besturen van de stad op een goede wijze zal gaan plaatsvinden. De oppositie partijen willen op de kortst mogelijke termijn een verantwoordingsdebat met de college partijen en de VVD om helderheid te krijgen over de toekomst. Het verzoek voor een debat op maandagavond betekent dat de oppositie partijen ook het verzoek indienen om de voorjaarsnota op woensdagavond te behandelen.