Opmaat naar betere trombosezorg

Op 15 september 2015 zijn de trombosediensten van Atalmedial, Saltro en de SHL-groep toegetreden tot de coöperatie het Centrum Antistolling & Trombosezorg (het CAT). De coöperatie, opgericht door Star-MDC en het Groene Hart Diagnostisch Centrum, heeft als doel de kwaliteit van de antistollingszorg te verbeteren.

Om dit te bereiken is schaalvergroting nodig. Met het aansluiten van deze partijen is nu 20% van alle trombosepatiënten in Nederland (80.000 patiënten) aangesloten bij het CAT. Door gezamenlijk in te kopen en het bundelen van kennis en kracht, versterken de aangesloten trombosediensten elkaar. Dit komt de landelijk trombosezorg ten goede.

Patiëntvriendelijke vingerprik
Concreet voorbeeld hiervan is de capillaire meetmethode, ofwel de vingerprik. Hierbij worden de stollingswaarden met slechts één druppel bloed uit de vinger bepaald. Deze vorm van bloedafname is voor trombosepatiënten niet alleen minder belastend, de uitslag is met deze methode ook direct beschikbaar. De innovatie draagt bij aan een patiëntvriendelijkere en efficiëntere trombosezorg. Echter, deze manier van werken is duurder dan de reguliere methode met een buisje bloed uit de arm. Door gezamenlijk in te kopen en het samen doorontwikkelen van deze werkwijze, zoekt het CAT naar gezamenlijke kostenbesparingen en verbeteringen in de trombosezorg.

“Het is mooi om te zien dat deze samenwerking er onder andere voor zorgt dat de minder belastende vingerprik toegankelijk wordt voor veel meer trombosepatiënten in Nederland. Wat ons betreft een goede ontwikkeling in de trombosezorg”, aldus de oprichters van de coöperatie, Heidi van den Brink, directeur trombosedienst Star-MDC en Liesbeth Roos, directeur Groene Hart Diagnostisch Centrum.

Opmaat naar betere trombosezorg -ondertekening (2)