Opening landelijke natuurwerkdag op Heemtuin Goudse Hout

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Gouda – Op 4 november wordt weer de landelijke Natuurwerkdag georganiseerd door Landschappen Nederland (www.landschappen.nl), het samenwerkingsverband van de provinciale landschapsbeheerorganisaties. Op allerlei locaties kan weer gewerkt worden in natuur en landschap. Want dat moet wel beheerd worden om het in stand te houden. In Zuid-Holland treedt de Groene Motor (www.zuidhollandslandschap.nl/de-groene-motor) op als coördinator van dit evenement.

Op de Heemtuin Goudse Hout (www.heemtuingoudsehout.nl) wordt de officiële opening van de natuurwerkdag voor de provincie Zuid-Holland verricht door de heer Han Weber, gedeputeerde van de provincie, in aanwezigheid van onder andere Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap en andere officieel genodigden. De opening vindt plaats tussen 10.00 en 10.30 uur.

Meewerken op deze dag?
De organisatie hoopt dat er zoveel mogelijke mensen komen meewerken op de natuurwerkdag op de heemtuin en andere locaties. Het is voor velen een eerste- en positieve kennismaking met het vrijwilligerswerk in natuur en landschap. Velen melden zich vervolgens aan als vrijwilliger bij de Heemtuin, zo is de ervaring.

Advertisements

Aanmelden voor de natuurwerkdag op de heemtuin kan via de website:
www.natuurwerkdag.nl/locatie/heemtuingoudse-hout.

Het thema van de natuurwerkdag 2017 is ‘GOED BEZIG; VEILIG WERKEN’. Er zal bij de opening aan dit thema ruim aandacht worden besteed, want ook bij vrijwilligerswerk is veilig werken van groot belang. De Heemtuin geeft aan dit aspect invulling door het actueel houden van het zgn. Arbo-plan en door duidelijke instructie van de vrijwilligers ten aanzien van veilig werken en het beschikbaar stellen van beschermingsmiddelen. Ook op de natuurwerkdag zullen de deelnemers worden geïnstrueerd betreffende veiligheid op de werkplekken.

Bereikbaarheid Heemtuin Goudse Hout
De Heemtuin ligt midden in het recreatiegebied Goudse Hout in Gouda aan het Kale Jonkerpad. Tussen de manege en het volkstuinencomplex Nieuw Leven. De tuin grenst ook aan de Goudse Houtsingel aan de zijde van de Achterwillenseweg. De Heemtuin is goed te bereiken, vooral per fiets en te voet. Er is in de Goudse Hout een uitstekend padennetwerk met bewegwijzering waarop de Heemtuin staat aangegeven.
Fietsers en voetgangers zijn vanaf de Goudse Houtsingel in enkele minuten ter plaatse.

Automobilisten kunnen het beste parkeren op het parkeerterrein langs de Goudse Houtsingel
tegenover de wielerbaan van de GRTC Excelsior. Vanaf die plek is het nog ca. 10 minuten
lopen naar de heemtuin.