Opbrengst rommelmarkt Ontmoetingskerk voor Dierendal

Waddinxveen – Op zaterdag 20 mei werd de grote rommelmarkt van de Ontmoetingskerk weer op het evenemententerrein gehouden. Zoals elk jaar was de rommelmarkt een groot succes, met veel bezoekers en veel verkopen.

Dit jaar behoorde kinderboerderij Dierendal tot een van de goede doelen. Met een blij gezicht mocht de voorzitster, Ellen van Helden, een cheque aannemen van maar liefst 1.850,00 euro. Geld dat de kinderboerderij goed kan gebruiken. Namens Dierendal bedanken wij iedereen die aan deze gifte heeft meegewerkt.