Opbrengst collecte Hersenstichting in Waddinxveen

Van 27 januari tot en met 1 februari 2014 vond de Hersenstichtingcollecte plaats. Ook in Waddinxveen zijn collectanten deze week op pad gegaan met de collectebus. En met resultaat want deze enthousiaste inzet heeft € 3.409,02 opgeleverd.