Onveilige en onwenselijke situatie voor fietsers bij ziekenhuis

Onveilige en onwenselijke situatie voor fietsers bij ziekenhuis
Bij de herinrichting voor de toegang tot het vernieuwde Groene hart ziekenhuis is onvoldoende rekening gehouden met fietsers, met als gevolg onveilige en onwenselijke situaties. Dat signaleert de Partij van de Arbeid, die hierover vragen aan het stadsbestuur heeft gesteld. De kritiek wordt onderschreven door de Fietsersbond, afdeling Gouda. Het gaat dan om kruisingen met het autoverkeer, onnodige oversteek en te smalle bochten. Ook merkwaardig is dat fietsers, die het ziekenhuis bezoeken, hun fiets ondergronds moeten parkeren. De praktijk komt neer op stallen op de hellingbaan voor de rolstoelgebruikers.