Ontwikkelingen van de Goudse binnenstad in 2019

Nu 1 januari achter ons ligt kijken de meesten liever vooruit dan terug te vallen op het verleden. Dat vooruitkijken deden wij met de middenstand  en een vastgoed specialist. Wij spraken met de voorzitters van de diverse winkeliersverenigingen in de binnenstad en kunnen gelijk al verklappen dat iedereen, met een tevreden blik op 2018, het nieuwe jaar positief tegemoet treedt. De onderlinge samenwerking binnen de SOG (Samenwerkende
Ondernemersverenigingen Gouda) heeft veel goeds  gebracht en daarbij hoort ook de positieve relatie met het gemeentebestuur. Zo was die goede samenwerking een van de factoren waarop Gouda de prijs voor de Beste Binnenstad won. Wij vroegen de voorzitters om zijn of haar verwachtingen en wensen voor 2019 aan ons prijs te geven. Unaniem kwam daarop optimisme naar voren. Men ziet een verdere toename van bezoekers, steeds minder leegstand en een grotere diversiteit van winkels. Per winkelgebied zijn er natuurlijk toch wel verschillen.

Lange en korte Tiendeweg en Zeugstraat
Hier was het gesprek met Harry Trel van “De Zaak van de Laak”. Hij verwacht dat de toename van toeristisch bezoek aan Gouda zich voortzet en ook dat men er langer zal verblijven. Dat heeft te maken met groeiend hotelaanbod en ook dat de “beleving” breder wordt. In het gebied vestigen zich meer kleine winkels in verschillende branches. Trel zegt ook dat het aantrekken van bezoekers vooral tot stand komt als de middenstand zich weet te onderscheiden van het Internet door presentatie, origineel aanbod, klantvriendelijkheid en service. Natuurlijk zijn er ook wensen. Zo mag voor hem het parkeerterrein Klein Amerika verder worden uitgebreid. Doordat de Lange Tiendeweg aansluit op een van de brugverbindingen, is fietsverkeer haast niet te vermijden. Een soort
fietsenstalling op een ponton, zoals bij de Kleiwegbrug zou heel wenselijk zijn. Daardoor kunnen winkelende bezoekers (is iets anders dan boodschappen doen) daar hun fiets kwijt.

Dubbele Buurt en Wijdstraat
Hierover spreken wij met de voorzitter, Loet van Vreumingen, die al heel wat jaren ervaring met zijn tabakszaak heeft opgebouwd. Voor hem hoeft er niet zoveel te veranderen. Ook hij ziet toename van het toerisme en is blij dat de gemeente en de
organisator van Montmartre het financieel eens zijn geworden. Het zou een groot gemis zijn geweest als deze publiekstrekker Gouda vaarwel had gezegd. Naar zijn mening mag de Kaasmarkt zeker niet worden ingekrompen en hij verwacht van betrokkenen
creatieve oplossingen. Van Vreumingen uit wel zijn zorg over een mogelijk te groot aanbod van Horeca in de Wijdstraat. Als de balans doorslaat naar eetgelegenheden of cafés zal het voor het winkelend publiek minder aantrekkelijk zijn om in deze straat een kijkje te nemen en bovendien zullen de winkels aan de Dubbele Buurt eronder lijden. Zijn boodschap aan verhuurders van winkelpanden aan de Wijdstraat is: “Vraag wat minder huur en geef kleine winkels een kans om een succesvolle start te maken.

De Kleiweg, Hoogstraat en Turfmarkt
Ook Irene Klein Haneveld van Bijbelshop Samma, vindt dat er voor het betreffende winkelgebied prima vooruitzichten zijn. Zij en haar collega’s in dit gebied zijn blij dat er steeds minder leegstand is en daarmee groeit het vertrouwen dat de nog enkele leegstaande winkels de komende tijd zullen worden verhuurd. Zij verwacht een nog grotere aantrekkingskracht voor bezoekers als in de loop van dit jaar Cheese Experience  wordt geopend. Wat groot en klein winkelaanbod betreft bevindt Gouda zich in de
positie van tussen laken en servet. Kleine winkels met een bijzonder aanbod maken vaak de sfeer in een winkelgebied. Zij pleit voor een soepele opstellingen van de pandeigenaren en soms nog wat meer flexibiliteit van de gemeente. Over de fietsers die zich toch nog met enige regelmaat door de voetgangers wringen, heeft zij een genuanceerd beeld. Het isnatuurlijk niet goed te praten om te fietsen waar het niet mag, maar klanten van bijvoorbeeld het Kruidvat of Albert Heyn gaan echt niet met volle tassen en pakken luiers terugsjouwen naar de fietsparkeerplaats bij de Kleiwegbrug. Ook zij zijn klanten. Voor het op de fiets tussen de voetgangers doorscheuren heeft zij natuurlijk geen goed woord over. Met regelmaat daarop controleren dus. Wensen heeft Klein Haneveld nog genoeg. Ze zou graag nog meer vergroening willen zien, de winkeliersvereniging wat nieuw leven inblazen en het aantal afvaldiensten terugbrengen. Er komen wel zo’n 8 verschillende grote wagens afval ophalen. Tot slot: Alsjeblieft een andere en grotere locatie voor de VVV. Bezoekers en toeristen staan soms buiten in de rij te wachten. Voor een gemeente dat het klaarspeelt om 1 miljoen bezoekers aan te trekken is de huidige situatie een lachertje.

De Nieuwe Marktpassage
De voorzitter is Jan Gerritsen van Promotie en Management Service. We treffen een gelukkig mens want na een periode met veel leegstand verwacht hij dat in de loop van dit jaar alle panden weer zullen zijn bezet. De COOP is hard bezig en Wibra is al geopend. Hij geeft aan dat de medewerking van de eigenaar veel aan de invulling  heeft bijgedragen. Voor bezoekers en inwoners die via de parkeergarage binnenkomen zal het een heel wat vriendelijker welkom worden dan bij de naargeestige leegstand van voorheen.

Korte en Lange Groenendaal
Voorzitter Peter de Heer van Inspiratie & Boekwinkel Eressëa wil met plezier vertellen over zijn verwachtingen en wensen. Wat het eerste betreft willen bestuur en ondernemers dit winkelgebied nog meer impulsen geven dan er tot nu toe al zijn uitgevoerd. De uitdaging om het gezelligste winkelgebied van het centrum te worden wordt niet geschuwd. Voor 2019 staat ook een verdere promotie van deze 1e fairtrade straat van Nederland op de rol. De brochure is er al en er zijn volop plannen voor originele straatactiviteiten. Verwachtingen en wensen gaan hier al hand in hand. Maar er zijn meer wensen, die deels door de gemeente, in vervulling gaan door het Groenendaalkwartier nog aantrekkelijker te maken. Ook dat zal extra bezoek opleveren dat kan rekenen op een zeer
onderscheidende samenstelling van winkelaanbod. Peter de Heer heeft eveneens grote verwachtingen van de te openen publiekstrekker Gouda Cheese Experience.

De visie van een retail specialist
We spreken met Johan Weeber van Retailprospect in Gouda. Ten opzichte van andere steden van ongeveer dezelfde omvang heeft Gouda qua leegstand nog niet zoveel te klagen gehad. Ook al werd dat door de inwoners vaak anders ervaren. De gemiddelde leegstand in de piek van de crisis was 15% en alleen het vertrek van V&D schroefde dit percentage tijdelijk op. Weeber zag en ziet een grote activiteit om huurders aan te trekken door zowel de gemeente als de SOG. Ondanks dat velen daar een ander gevoel over hebben blijkt internet niet de grote concurrent van de stenen winkels te zijn. Op de eerste plaats was het de crisis, gevolgd door de vergrijzing en dan pas internet. Grofweg 5% van de omzet wordt door internet gescoord en 95% via winkels. Bovendien zijn er steeds meer middenstanders die winkel en internet met succes weten te combineren.

De leegstand in Gouda loopt steeds verder terug, maar soms is leegstand nodig om de huurprijzen te doen dalen en ook dat wordt in Gouda bewezen. Bewoning boven de winkels is op zich een prima idee volgens Weeber maar het moet voor de verhuurders niet te complex worden. Zij streven vooral naar verhuren zonder gedoe. Hij heeft wel een tip als het over parkeren gaat. Halveer de tarieven want er zijn veel koopcentra rond Gouda waar de bezoeker of klant veel minder kwijt is. Gouda heeft ook een boodschappenfunctie, een mengvorm met het z.g. winkelen. Daarvoor zou de eerste twee uur gratis parkeren ook een oplossing kunnen zijn. Tot slot heeft Weeber een leuke uitspraak in petto. Op de vraag of er beter met kleine bestelwagens (elektrisch) gedistribueerd kon worden was zijn antwoord: “Minder groot is meer klein”. Als er elke 5 minuten een kleine bestelwagen langskomt is dat bepaald geen verbetering.  Al met al ziet hij veel perspectieven voor Gouda.

Horeca binnenstad
Door afwezigheid of overvolle agenda’s was voor het bestuur van de Goudse Horeca tot hun spijt niet mogelijk om onze vragen op korte termijn te beantwoorden.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

05-01-2019 09:00