CU maakt zich zorgen over toewijzing PWA Kazerne

De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de huisvesting van De Ark. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er op korte termijn definitief vervangende huisvesting komt voor De Ark. Huisvesting in de PWA-kazerne lijkt daarvoor een reëel optie.

Ook de Goudse moskeeën hebben interesse in de PWA-kazerne. Het is nog niet duidelijk welke partij de meeste kans heeft op deze locatie. Echter volgens de ChristenUnie heeft de gemeente geen formele plicht om voor goede huisvesting van de moskee te zorgen, terwijl zij die plicht wel heeft ten aanzien van De Ark.

De ChristenUnie wil graag weten wat het college nu daadwerkelijk doet om De Ark te herhuisvesten.

Dat de huisvesting van De Ark leeft in de Goudse politiek blijkt wel uit het feit dat SP, Gouda’s 50+ Partij en de SGP de vragen van de CU ondersteunen.