Meedenken met het GHZ in online panel

Gouda – Dit najaar start het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) met het online panel. Deelnemers van dit panel ontvangen meerdere keren per jaar een vragenlijst over onderwerpen die spelen binnen het ziekenhuis. Door de feed back uit het panel kan het ziekenhuis nog beter inspelen op de wensen en behoeften van (toekomstige) patiënten.

Iedereen die zich betrokken voelt bij het ziekenhuis en het leuk vindt om zijn of haar mening te geven, kan zich voor het panel aanmelden. Aanmelden kan via www.ghz.nl/panel
Deelnemers van het panel krijgen maximaal zes keer per jaar een korte online vragenlijst toegestuurd. Daarnaast worden zij ook op de hoogte gehouden van de uitkomsten van het panel.

De inzet van het online panel is voor het GHZ een nieuwe manier om te luisteren naar de wensen, behoeften, meningen en ideeën die er over het ziekenhuis leven. Het panel is een aanvulling op bestaande onderzoeken, zoals patiënttevredenheidsonderzoeken. Door middel van het online panel kan het GHZ snel op hele specifieke onderwerpen feed back vragen.