Online enquête Burgerinitiatief Reeuwijk

Reeuwijk – Ondanks de eerder genomen maatregelen is het volgens Burgerinitiatief Reeuwijk nog steeds niet gelukt om bij de herinrichting van de Raadshuisweg/Zoutmansweg alle struikelpunten eruit te halen. “Vooral degenen die aan deze weg wonen ervaren dagelijks nog te veel overlast en bovendien vinden veel dorpsgenoten de nieuwe weg onoverzichtelijk en niet veilig.” Burgerinitiatief Reeuwijk zet nu een enquête online, omdat zij benieuwd zijn welke struikelpunten de inwoners graag snel opgelost zien en welke maatregelen daarbij de prioriteit moeten krijgen.

Het Burgerinitiatief vraagt zich af of bij het inrichten van de weg voldoende rekening is gehouden met een andere zwaarwegende functie, voor de meeste bewoners van Reeuwijk-Brug is deze weg de belangrijkste ontsluitings- en verbindingsroute binnen het dorp. Bovendien zijn de Initiatiefnemers benieuwd hoe breed het draagvlak is voor de verschillende mogelijke oplossingen die de gemeente nu kan gaan oppakken.

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen, hebben een verkeerskundige, de gemeente, de wijkteams en een aantal direct belanghebbenden, een bijdrage geleverd aan de vragenlijst. Het Burgerinitiatief Reeuwijk realiseert zich dat sommige belangen te ver uit elkaar liggen en dat het onmogelijk zal zijn om alle inwoners honderd procent op dezelfde lijn te krijgen. “Het doel van dit onderzoek is om de wensen van zo veel mogelijk dorpsgenoten goed in kaart te brengen en aan de hand van de resultaten kernachtig met elkaar in gesprek te gaan, zodat er uiteindelijk toch die gewenste veilige en mooie Raadhuisweg/Zoutmansweg gaat komen”, aldus Burgerinitiatief Reeuwijk.

Advertisements

Uiteindelijk wil het Burgerinitiaf 350 ingevulde enquêtes kunnen aanbieden aan de gemeente. De enquête is terug te vinden op https://nl.surveymonkey.com/r/R8CJG5L en zal tot de derde week van januari 2018 online staan.