Onderzoek containeroverslagpunt Sluiseiland roept bezwaren op

De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheid van een containeroverslagpunt op het Sluiseiland in Gouda. De gebeurt op verzoek van het bedrijfsleven (Gouda Onderneemt!, Combinatie Van Uden/Stubbe, Gouda Refractories). Wijkteam Korte Akkeren en de Werkgroep Gouda-Krimpenerwaard betreuren dit onderzoek. “Wij beschouwen dit als een contractbreuk”, zegt Hans du Pré, voorzitter van de werkgroep.

“Na jaren van overleg is overeenstemming bereikt met de provincie Zuid-Holland over een stevig recreatief inrichtingsplan voor de nog resteren delen van het Sluiseiland. Wij verbazen ons dan ook zeer dat de provincie Zuid-Holland nu aangeeft open te staan voor een onderzoek naar een overslagpunt voor containers op het Sluiseiland met een oppervlak van minimaal 4000 vierkante meter. Daar waar een boulevardachtige inrichting is gepland, komen dan gestapelde containers tot vier hoog achter een hek”, stellen Bep van Rijsbergen, voorzitter wijkteam Korte Akkeren en Hans du Pré.

Containeroverslagpunt nadelig voor Korte Akkeren
Beiden wijzen erop dat het Sluiseiland in Gouda al flink wat ruimte voor recreatie en natuur heeft moeten inleveren door aanleg van de Zuidwestelijke Randweg N207 en de tweede Julianasluiskolk. Bovendien is een mogelijk containeroverslagpunt nadelig voor de wijk Korte Akkeren, vinden zij. Met de aan de wijk grenzende industriële activiteiten van Croda, Compaxo en industrieterrein Kromme Gouwe krijgt Korte Akkeren al genoeg voor zijn kiezen.

Advertisements

Verbetering verkeersdoorstroming
Het onderzoek naar een containeroverslagpunt is ingegeven door de wens iets te doen aan de verkeersdrukte in en rond Gouda. Het staat hier regelmatig vast. Om de verkeersdoorstroming in de regio te verbeteren, voert de provincie al enkele maatregelen uit, zoals het realiseren van de Parallelstructuur A12 bij Gouda en het aanleggen van een Randweg Waddinxveen. Naast het verbeteren van de regionale infrastructuur, biedt volgens de provincie ook het goederenvervoer over water kansen om de lokale wegen te ontlasten en de bereikbaarheid te verbeteren. Sluiseiland heeft een goede ligging ten opzichte van de vaarwegen en van de N207. Hoewel het terrein een beperkt oppervlak heeft, is het voldoende voor een beperkt containeroverslagpunt, zo stelt het betrokken bedrijfsleven.

De verkenning van de provincie is erop gericht de voor- en nadelen in beeld te krijgen. De provincie verwacht halverwege dit jaar de belangenanalyse rond te hebben.