Ombudsman: ‘Gemeente tekort geschoten in communicatie rond AZC Gouda’

Gouda – De gemeente Gouda ia op een aantal belangrijke punten tekort geschoten in de communicatie rond de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne.  De wensen van de direct omwonenden zijn onvoldoende in kaart gebracht, Op meerdere punten zijn geen heldere keuzes gemaakt, waardoor de gemeente de regie is ontglipt. Dat stelt de Nationale Ombudsman in een rapport dat vandaag openbaar is gemaakt.

Een aantal bewoners van de wijk Gouda Noord heeft bij de Nationale Ombudsman een klacht ingediend over de manier waarop de gemeente Gouda hen heeft geïnformeerd over  de plannen voor het hergebruik van de PWA-kazerne.

Verminderd vertrouwen in gemeente
De Nationale Ombudsman heeft uit gesprekken opgemaakt  dat de gang van zaken rond de herontwikkeling van de PWA-kazerne bij een groot aantal bewoners van de wijk Gouda Noord heeft geleid tot een verminderd vertrouwen in de gemeente. Door een klein aantal bewoners is zelfs gesproken over bewuste misleiding. De Nationale Ombudsman heeft daar echter  geen aanwijzing voor gevonden. Wel concludeert de ombudsman dat de gemeente  op een aantal belangrijke momenten te kort is geschoten. “De wensen, aannames en verwachtingen van de direct omwonenden zijn niet of onvoldoende in kaart gebracht, zodat daarmee onvoldoende rekening kon worden gehouden. Ook zijn op meerdere momenten geen heldere keuzen gemaakt. De regie is de gemeente daarmee ontglipt. Uiteindelijk heeft een en ander er toe geleid dat het bij de gemeente ontbrak aan een constructieve houding en de informatieverstrekking bij een aantal bewoners als miscommunicatie werd ervaren. Een en ander heeft verstrekkende gevolgen (gehad) voor de verstandhouding tussen bewoners en de gemeente”, zo staat in het rapport.

Advertisements

Pittig rapport
“Het is een pittig rapport”, zegt de gemeente Gouda in een reactie,  “maar gezien de grote commotie die er is geweest rondom de komst van de moskee, komt dit rapport niet onverwacht. Al ten tijde van de mogelijke vestiging van de moskee in de PWA-kazerne speelden er zoveel verschillende belangen en inzichten, dat het lastig bleek om nog effectief te communiceren. De gemeente zal de aanbeveling die de Nationale Ombudsman doet ten aanzien van de participatiewijzer ter harte nemen. De gemeente Gouda heeft lering getrokken uit met name het moskee-traject en zal voor de komende periode – waarin ongetwijfeld ook weer moeilijke beslissingen genomen moeten worden – gaan werken met de regels zoals aanbevolen.” Wel vindt de gemeente dat het rapport  vragen oproept ten aanzien van het AZC-traject. De burgemeester zou daarover ook graag in gesprek willen met de Ombudsman. “Gouda kent namelijk de meest uitgebreide bestuursovereenkomst van Nederland, die met inbreng van bewoners tot stand is gekomen.”