ODMH houdt toezicht met een drone

Drone fly in the blue sky

De Omgevingsdienst Midden-Holland gaat met zijn tijd mee en gaat een drone inzetten voor het toezicht. Op dit moment vliegt de ODMH vier keer per jaar met een vliegtuig over de regio. Hierbij wordt gekeken of er situaties zijn die niet voldoen aan de milieu- of bouwregelgeving. Vanaf april wordt deze mogelijkheid uitgebreid door het gebruik van een drone. Deze wordt bijvoorbeeld ingezet voor de controle van grondverzet, slootdempingen en illegale bebouwing in het buitengebied van de gemeente.

De ODMH moet als overheid voldoen aan strenge regels om de drone beroepsmatig in te kunnen zetten. Acht medewerkers van de ODMH zijn opgeleid en gecertificeerd, de drone is ingeschreven in het luchtvaartregister, een verzekering is afgesloten en toestemming is verkregen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook de privacywetgeving speelt een grote rol in het gebruik van de drone. De regels om beroepsmatig met een drone te vliegen zijn strenger dan de regels voor de recreant. Zo mag een recreant tot 100 meter hoogte vliegen en de ODMH niet hoger dan 50 meter.

Tegenwoordig worden drones door diverse organisaties ingezet. Waterschappen gebruiken bijvoorbeeld drones voor de controles van dijken en ook natuurgebieden worden met behulp van drones geobserveerd.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

26-03-2019 17:00