Nu inschrijven voor NLdoet!

Op 21 en 22 maart zal Gouda en Waddinxveen weer meedoen aan NLdoet. Met NLdoet stimuleert het Oranje Fonds jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving en brengt op deze manier vrijwillige inzet extra on der aandacht.
Instellingen, scholen en sportverenigingen kunnen zich aanmelden met kleine en/of grote klussen. Het opknappen van de kantine/clubhuis of een speeltuin, een likje verf op een dierenverblijf of een muurtje metselen zijn tastbare klussen.
Als u de klussen en/of activiteiten vóór 3 februari a.s. aanmeldt, dan kan het Oranje Fonds een bijdrage geven van maximaal 450,=
Aanmelden kan via www.NLdoet.nl