‘NS mag huurovereenkomst fietsenstalling Gouda beëindigen’

Gouda – Omdat de NS financiële risico’s draagt mag zij de huurovereenkomst van de fietsenstalling in Gouda beëindigen wanneer zij dit willen. Dit staat in de uitspraak van de rechtbank vandaag.  Deze zaak gaat over de opzegging door NS Fiets van de “Exploitatie-overeenkomst Stationsfietsenstalling”. Dit is een huurovereenkomst tussen NS Fiets en Fietspoint voor een bedrijfsruimte in Gouda waarop artikel 290 uit het zevende boek van het Burgerlijk Wetboek betrekking heeft.

Opzegging betekent dat de huur van die bedrijfsruimte (een stationsfietsenstalling met bijbehorende ruimten), als het aan NS Fiets ligt, ten einde is gekomen zodat Fietspoint haar onderneming daarin moet staken en de ruimten moet ontruimen. Fietspoint is het daar niet mee eens. Volgens Fietspoint heeft NS Fiets de huurovereenkomst niet rechtsgeldig opgezegd en kon en mocht zij dat ook niet doen. Het hof oordeelt in dit arrest dat NS Fiets wel rechtsgeldig heeft opgezegd. Het hof licht zijn beslissing via deze link toe.

 

Advertisements

16-03-2021 11:30