Nieuwe toekomst Ambachtsschool

Nieuwe toekomst Ambachtsschool
Het college van Gouda meldt na meer dan tien jaar leegstand de Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg een nieuwe bestemming krijgt. In het gebouw komen appartementen. De gemeente heeft hiervoor met Huys te Voorn Vastgoed overeenstemming bereikt en een contract getekend. Het rijksmonument stond al vele jaren leeg en er zijn al vele pogingen ondernomen om het gebouw te verkopen. Bij het realiseren van de appartementen blijven de buitengevels van het hoofdgebouw zo veel mogelijk in tact, zodat het monumentale en beeldbepalende karakter zichtbaar blijft. Het rijksmonument krijgt met de voorgestelde woonfunctie weer een toekomst.

De koper blijkt ook eigenaar van FC Utrecht.