Nieuwe stichting in Gouda: Burennetwerk

Op 28 januari 2016 hebben de bestuursleden Gerard Schotanus voorzitter en
Jan Zeer secretaris van de stichting Burennetwerk Gouda in het bijzijn van de notaris officieel hun handtekeningen gezet onder de statuten.

De stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers:
– Bestuur
– Matchmakers
– Buurtcontact personen
– Grote groep hulpbieders.

Hoe het begon
In het Diaconaal Platform Gouda kwam de vraag op hoe de Goudse kerken zich kunnen inzetten in een veranderende samenleving. We zien dat mensen steeds meer op elkaar zijn aangewezen en dat, als mensen geen sociaal netwerk hebben, ze eerder tussen wal en schip terecht komen. Tegelijkertijd merken we ook dat veel mensen bereid zijn iets voor een ander te doen.

Advertisements

Zo is het idee ontstaan om Burennetwerk Gouda op te zetten. Burennetwerk Gouda wil inspelen op de huidige ontwikkelingen in de samenleving én op de bereidheid van mensen – binnen en buiten de kerken – om iets voor een ander te doen.
Wat doet Burennetwerk Gouda
Burennetwerk Gouda zoekt en brengt u in contact met vrijwilligers die in de buurt wonen en graag iets voor hun medemens willen betekenen. Zij bieden een helpende hand bij dagelijkse bezigheden.
Waar werken wij
Burennetwerk Gouda heeft een groeiend netwerk. Indien we uw cliënt, dierbare of kennis niet kunnen helpen, proberen we u door te verwijzen naar een andere (vrijwilligers)organisatie.

Hulpvragen
Tot op heden zijn er 488 hulpvragen binnengekomen. Daarvan zijn er 294 gerealiseerde ‘matches’ geweest in de periode februari 2014 tot en met januari 2016. Dat wil zeggen, er zijn 294 hulpvragen succesvol aan een vrijwilliger gekoppeld. Meer dan de helft van deze hulpvragen betreft hulp voor een langere periode. Bijvoorbeeld een vrijwilliger die een oudere dame één keer in de twee weken bezoekt, of een vrijwilliger die wekelijks de boodschappen voor iemand doet, of een vrijwilliger die één keer in de twee weken met iemand gaat wandelen of een vrijwilliger die regelmatig de tuin bijhoudt voor een ander.

Vrijwilligers gevraagd
Omdat de hulpvragen sinds januari 2015 toenemen, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met name voor de sociale hulp kunnen we nog goed nieuwe hulpbieders gebruiken. Denk aan een bezoek brengen, samen een kopje koffie drinken, samen wandelen of een uitstapje maken . Als hulpbieder heb je de keus uit hulpvragen die bij jou passen en door of voor buurtbewoners bij het Burennetwerk zijn ingediend. Voordat hulpvragen jou bereiken, worden ze eerst door een matchmaker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte hulpvraag. Zo brengen wij vraag en aanbod bij elkaar.

Contact
Het Burennetwerk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op 06-48141191. U kunt ons ook bereiken via onze website: http://burennetwerkgouda.nl/.
U kunt ons ook volgen op Facebook: https://www.facebook.com/BurennetwerkGouda