Nieuwe leden raad van toezicht Woonpartners Midden-Holland

De Raad van Toezicht van Woonpartners Midden-Holland heeft vanaf 1 juli van dit jaar drie nieuwe leden. De Goudse oud-wethouder Siebe Keulen neemt de voorzittershamer over van de huidige voorzitter Ton van Huut. Daarnaast komen er twee nieuwe toezichthouders: Piet van der Sluijs en Arie de Kwaadsteniet.

Vanwege het verstrijken van de maximale termijn van 8 jaar is afscheid genomen van de voorzitter Ton van Huut en van Marian Zoodsma.