Nieuwe leden gezocht Jeugdraad

Nieuwe leden gezocht Jeugdraad
De Goudse Jeugdraad zoekt nieuwe leden. Binnenkort stoppen namelijk bijna alle leden van de huidige raad in verband met de aankomende schoolexamens. De Jeugdraad is een groep jongeren die, onder begeleiding van jongerenorganisatie Participe, deelnemen aan het politieke debat. Het afgelopen jaar heeft de Jeugdraad bijvoorbeeld meegedaan met besprekingen over de GGZ en de Wmo. Naast de serieuze onderwerpen en de soms heftige debatten is er genoeg tijd voor lol en vriendschappen.