Nieuwe fase Koningshof project

Morgen gaat de schop in de grond voor de nieuwe fase van nieuwbouwproject Koningshof in de binnenstad van Gouda, bestaande uit 40 appartementen en 29 eengezinswoningen.
Aansluitend bij het historische, archeologisch waardevolle karakter van de locatie, zal de start van het bouwrijp maken gevierd worden door middel van het opgraven van een archeologische schat door wethouder Kastelein van de gemeente Gouda, de heer Van Luijn van Altera (afnemer van de huurappartementen), de heer Blokland van Gebr. Blokland en de heer Bouwman van Blauwhoed.

Programma dinsdag 11 maart
15.45 uur ontvangst op de bouwplaats aan de Vest
16.00 uur officiële handeling: “schatten opgraven” door wethouder Marco Kastelein, dhr. E, Van Luijn, dhr. G. Blokland en dhr. E. Bouwman
16.10 uur toast op de bouwplaats
16.30 uur hapje & drankje in het Best Western City Hotel
17.30 uur einde bijeenkomst

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u kijken op www.koningshofgouda.nl