Nieuw convenant Veilig Uitgaan

Op 20 april hebben de Koninklijke Horeca Nederland, de Politie Eenheid Den Haag team Gouda, Brandweer Hollands-Midden, de Omgevingsdienst Midden Holland, Cyclus N.V. en de gemeente Gouda het nieuwe convenant Veilig Uitgaan ondertekend. Met het convenant streven de partijen ernaar om de integrale aanpak van Veilig Uitgaan nog verder te verbeteren.

Burgemeester Milo Schoenmaker: “De veiligheid in Gouda tijdens uitgaanstijden is sinds de vaststelling van het eerste convenant op 6 januari 2003 aanzienlijk verbeterd. Met de ondertekening van het nieuwe convenant onderstrepen we met elkaar de noodzaak om samen te blijven werken aan verdere verbetering van een veilig uitgaansklimaat.“

Het convenant Veilig Uitgaan 2015 – 2019

Ten opzichte van het vorige convenant zijn er met name wijzigingen aangebracht in de handhaving op de Drank- en Horecawet; de leeftijdsgrens alcohol is verhoogd naar 18 jaar. In het convenant worden verschillende maatregelen omschreven die de partijen uitvoeren. Het gaat daarbij om maatregelen zoals extra inzet van de politie, cameratoezicht en toezicht door gemeentelijke toezichthouders.

Burgemeester Schoenmaker (3e van links) ondertekent samen met de partners Politie Eenheid Den Haag team Gouda, Brandweer Hollands-Midden, de Omgevingsdienst Midden Holland en  Cyclus N.V. het nieuwe Keurmerk Veilig Uitgaan. (Koninklijke Horeca Nederland ontbreekt op de foto).