Najaarsbijeenkomst VWR in De Rokende Turf in Sluipwijk

Op woensdag 12 december houdt de Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers, VWR, in De Rokende Turf op Sluipwijk voor leden en inwoners van het Plassengebied en vooral die bij Ravensberg, haar openbare Najaarsbijeenkomst.

Twee voor alle bewoners in het Reeuwijkse belangrijke thema’s staan op het programma:
• De grote droogte dit jaar en het behoud van het waterpeil
• Wat zijn de verschillende herstelmogelijkheden voor eilanden op de Plas Ravensberg?

Voor het eerste onderwerp heeft VWR mevrouw Ir. Marja van Keulen uitgenodigd. Zij heeft bij het Hoogheemraadschap van Rijnland de functie van resultaatmanager en zij was vorig jaar als opdrachtgever onder meer verantwoordelijk voor het Peilbesluit Reeuwijkse Plassen van 2017. Opgeleid in Wageningen, begon zij in 1995 haar loopbaan bij Rijkswaterstaat en werkte daarna voor onder meer Natuurmonumenten, het waterschap Rijn en IJssel en in de Provincie Noord Holland en bij het Amsterdamse Waternet. Sinds 7 jaar werkt zij voor Rijnland.

Zij gaat deze avond uitleggen hoe het Hoogheemraadschap Rijnland dit jaar lukte het Reeuwijkse waterniveau vrijwel op peil te houden. Dit ondanks de aanhoudende hoge temperaturen met dito waterverdamping en het voortdurende gebrek aan regen.
Marja zal ook aangeven waar hierbij begrenzingen liggen en natuurlijk gaat zij ook in op wat Rijnland kan doen als er juist wel heel veel regen en ook nog in een korte tijd valt. Verder zal zij ingaan op de doelen voor en ontwikkeling van de waterkwaliteit van de Reeuwijkse Plassen.

Als er iemand kennis heeft van het Plassengebied is het wel John van Gemeren. Vanuit zijn bedrijf Watersnip Advies heeft hij sinds 1989 bijgedragen aan vele oeverprojecten in en buiten Reeuwijk. Hij schetst deze avond het belang van beschermende oevervegetatie in plasoevers. Hij neemt ons met beelden mee, voor een vaartocht langs de eilanden van onder meer de plas Ravensberg. Watersnip heeft op deze plas in opdracht van de gemeente recent een inventarisatie uitgevoerd naar de staat en diverse functies van de eilanden.

Programma

19.45 uur: Zaal open (parkeren bij Rokende Turf, of op het kerkplein aan de overkant)
20.00 uur: Welkom door VWR voorzitter Chris Buitelaar
20.15 uur: Inleiding door Mw. Ir. Marja van Keulen, Hoogheemraadschap van Rijnland
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Presentatie oeverbescherming door John van Gemeren, directeur Watersnip Advies
21.30 uur: Panel discussie
21.45 uur: Samenvatting
21.50 uur: Aangeklede Netwerkborrel
22.20 uur: Afsluiting

De avond vindt plaats bij de Rokende Turf, ’s-Gravenbroekseweg 154 in Sluipwijk.
Aanmelden kan via Najaar@VWRReeuwijk.nl

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
26-11-2018 09:48