Nadere inhoudelijke verkenning door FVD, VVD en CDA

Gouda – In Zuid-Holland heeft informateur Wiegel verkennende gesprekken gevoerd met alle fracties. Deze gesprekken hebben in deze fase nog niet geleid tot een conclusie van de informateur. Naar aanleiding hiervan  hebben de fracties van FVD, VVD en CDA voorgesteld een programmatische verkenning op hoofdlijnen te maken. Deze drie fracties hebben behoefte aan inhoudelijke verdieping op thema’s om te kijken of hierbij aansluiting te vinden is bij andere fracties.

Deze verkenning vindt plaats als onderdeel van de informatiefase. Informateur Wiegel heeft hier positief op gereageerd en besloten om een pas op de plaats te maken.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

16-04-2019 11:00