Museum Gouda werkt samen met Rabobank Gouwestreek

Gouda – Op woensdag 6 september tekende Museum Gouda een partnerschapsovereenkomst met Rabobank Gouwestreek. Ook tekende de Rabobank een overeenkomst met Cultuurhuis Garenspinnerij en de Goudse Weekendschool. De overeenkomsten worden afgesloten voor één jaar.

Onder de gewelven van Museum Gouda heeft een samenwerking tussen Rabobank Gouwestreek met drie Goudse partijen officieel vorm gekregen. Directeur Caspert van der Wel tekende namens Rabobank Gouwestreek een partnerschapsovereenkomst met directeur Marc de Beyer van Museum Gouda. De samenwerking die al langer bestond, werd hiermee officieel bekrachtigd. Marc de Beyer: “Rabobank Gouwestreek en Museum Gouda zijn allebei geworteld in stad en omgeving. We zijn dan ook erg blij dat met dit partnerschap.”

Samenwerking
De samenwerking is aangegaan met de drie Goudse partijen uit de cultuursector afzonderlijk. Marc de Beyer namens Museum Gouda, Willem van den Broek namens de Garenspinnerij en Carolien van der Werf namens de Goudse Weekendschool zetten met genoegen hun handtekening onder de overeenkomst. Vol enthousiasme worden verschillende plannen uitgewerkt om de klanten van Rabobank te betrekken bij de drie culturele instellingen.

Verbindingen gelegd
De drie partijen zijn samengekomen om ook onderling met elkaar ideeën uit te wisselen. Rabobank Gouwestreek bouwt op deze manier aan verduurzaming van haar relatie met de Goudse kunst- en cultuursector en verbindt de verschillende partijen.