Mozaïek Wonen realiseert 214 woningen in Spoorzone Gouda

Woningcorporatie Mozaïek Wonen gaat in samenwerking met de Gemeente Gouda aan de Winter-dijk 60 verplaatsbare sociale huurwoningen realiseren. Aan de Burgemeester Jamessingel is het plan een woongebouw te bouwen met 154 sociale huurappartementen. In totaal gaat het om 214 woningen in het project Spoorzone Gouda.

De gemeente en Mozaïek Wonen zijn 4 februari samen overeengekomen te gaan starten met de be-stemmingsplanprocedure en het uitwerken van de plannen. Beide projecten sluiten goed aan op het beleid van de woningcorporatie, gemeente, de provincie en het Rijk om het woningtekort in Gouda aan te pakken.

Wethouder Rogier Tetteroo: “Gouda heeft meer woningen nodig zodat iedereen een woning kan vin-den. We zetten daarom in op het versnellen van de woningbouw, onder andere ook in de Spoorzone. Hier zijn bouwplekken waar woningbouw mogelijk is, dicht bij de binnenstad en met de perfecte bereik-baarheid van het OV-knooppunt. Het gaat in dit gebied om maximaal 1000 woningen, waarvan een derde sociale woningbouw”.

Advertisements

Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: “Met de realisatie van dit grote aantal sociale huur-woningen komen we tegemoet aan de eveneens grote woningbehoefte. Hier gaan we veel woningzoe-kenden blij mee maken.”

Burgemeester Jamessingel
Op de kavel tussen Cinema Gouda en de Rabobank is Mozaïek Wonen voornemens een appartemen-tengebouw met 154 sociale huurwoningen te realiseren. De woningen zijn bestemd voor een brede doelgroep van kleine één- en tweepersoonshuishoudens die in een stedelijke omgeving wil wonen. Ook is er ruimte voor een commerciële invulling.

Winterdijk
Het plan aan de Winterdijk 14 richt zich op het realiseren van ongeveer 60 verplaatsbare kleine wonin-gen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Om het plan snel uit te kunnen voeren, wordt gebruik gemaakt van een tijdelijk leeg terrein, een zogenoemd pauzelandschap. Daarom worden woningen ook met tijdelijke huurcontracten verhuurd. De 60 woningen komen op de fundering en begane grondvloer van de voormalige technische school op deze locatie, gelegen aan het spoor. Dit plan overbrugt de tijd totdat een regulier bouwplan ontwikkeld wordt. De woningen zijn bedoeld voor specifieke groepen die op dit moment weinig kansen op de woningmarkt hebben: jongeren, starters en spoedzoekers.

Planning
Mozaïek Wonen heeft als doel om nog in 2020 de eerste woningen aan de Winterdijk 14 te plaatsen. De start van de bouw van het appartementengebouw aan de Burg. Jamessingel is in de loop van 2021.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

 

05-02-2020 14:57