Mozaïek Wonen kon ook in 2016 meer investeren in nieuwbouw

Gouda- Mozaïek Wonen had in 2016 meer financiële ruimte om te investeren in nieuwbouw, duurzaamheid en betaalbaarheid van wonen voor de huurder met de smalle beurs. “Daar zijn we blij mee, maar waar het om gaat is dat circa 17.500 mensen hier een plek hebben die ze hun thuis kunnen noemen. Voor hen zetten we ons in”, aldus Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen in het digitaal verschenen jaarverslag 2016.

Na een aantal jaren van bezuinigen, was er in 2015 bij Mozaïek Wonen al ruimte gekomen om voorzichtig te investeren. Deze stijgende lijn heeft zich in 2016 voortgezet. Daardoor kon Mozaïek Wonen bijvoorbeeld het voormalige stadskantoor in Gouda aankopen en in meer woningen energiebesparende voorzieningen aanbrengen. Tegelijkertijd dienen zich in de toekomst nieuwe onzekerheden aan die Mozaïek Wonen financieel moet kunnen opvangen, zoals de eventuele gevolgen van een nieuw regeerakkoord en een mogelijk stijgende verhuurdersheffing en rente.

Onder meer gerealiseerd in 2016

  • In de Goudse wijk Korte Akkeren leverde Mozaïek Wonen het nieuwbouwcomplex Heerenborch op. Dat omvat niet alleen 14 energiezuinige huurwoningen, welzijnsorganisatie Kwadraad beheert er ook het door Mozaïek Wonen gebouwde buurtservicecentrum De Walvis;
  • In 2016 gaf Mozaïek Wonen € 2,1 miljoen uit aan energiebesparende maatregelen. Zo zijn bijvoorbeeld bij circa 300 woningen in de Heesterbuurt en in en rond de Mercatorsingel in Gouda de daken en muren geïsoleerd. Energiecoaches vertelden de huurders hoe zij zelf hun woningen nog energiezuiniger konden maken;