Mozaïek Wonen en Woonpartners MH ondertekenen taalakkoord

Op 18 december 2018 is het taalakkoord getekend door Ron de Haas van Mozaïek Wonen en Astrid De Rijk van Woonpartners Midden-Holland met het Taalhuis Gouda in de Bibliotheek Gouda. Daarmee bekrachtigen beide woningcorporaties dat de medewerkers hun best doen om de dienstverlening te verbeteren door in een begrijpelijke taal te communiceren met de huurders. Ook worden medewerkers begeleidt in het signaleren van laaggeletterdheid (*).

De ambitie van dit Taalakkoord is om in Gouda de komende 3 jaar van minimaal 500 laaggeletterden per jaar, die nu nog niet worden bereikt, het taalniveau meetbaar sterk te verbeteren. In september vorig jaar is dit Taalakkoord ondertekend door maar liefst 27 partijen zoals zorg- en hulpverleners en werkgevers. Alle Gouwenaars met een taalvraag kunnen in het Taalhuis geholpen worden. Kijk voor meer informatie op https://www.bibliotheekgouda.nl/leren/taalhuis.html

Hulp bij taal

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met een computer. Van de beroepsbevolking (leeftijd tussen de 16 en 65 jaar) is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd, ook in Gouda is dit het geval.
In Gouda wordt geschat dat minimaal 9000 Gouwenaars van 18 jaar en ouder moeite hebben met lezen en schrijven. Een nog grotere groep heeft problemen met computervaardigheden en rekenen. Van deze groep wordt op dit moment slechts een klein gedeelte bereikt.

Advertisements

(*) Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. Zij beheersen niet het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren, eindniveau VMBO of niveau mbo 2/3 (niveau 2F binnen de Standaarden en eindtermen volwassenen educatie).

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
18-12-2018 13:53