‘Mogelijk gesjoemel met uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018’

Gemeente Gouda vernietigt officiële verkiezingsdocumenten na drie maanden

Gouda – Uit een brief van de gemeente Gouda blijkt dat zij alle documenten van de gemeenteraad verkiezingen 2018 na drie maanden hebben vernietigd waardoor het niet meer mogelijk is nader onderzoek te doen. Dit is overigens geen wettelijke overtreding maar het is wel zeer opmerkelijk dat dit in Nederland moet, zeker als je bedenkt dat je als burger bijvoorbeeld je stukken voor de Belastingdienst vijf jaar moet bewaren.

Het wordt helemaal lastig als er een vermoeden bestaat van mogelijke verkiezingsfraude of ander niet reglementair handelen. Juist dit was de aanleiding voor uw redactie om een onderzoek in te stellen. Uit stukken waarover de redactie beschikt blijkt dat er een opmerkelijk verschil is in het toewijzen van het aantal stemmen tussen de voorlopige uitslag per partij (opgemaakt in de stembureaus) en de definitieve uitslag (uit het stadhuis).

De PvdA heeft in de definitieve uitslag als enige partij een relatief groot aantal (34) extra stemmen gekregen ten opzichte van de voorlopige uitslag. Door deze extra stemmen kwam de PvdA met precies 1 stem boven het aantal stemmen van de VVD. De PvdA werd hierdoor de derde partij van Gouda en de VVD de vierde partij.

In totaal werden in de definitieve uitslag 42 extra stemmen verdeeld. Van deze 42 stemmen ging 80%(34 stemmen) naar de PvdA. De overige 20% werd verdeeld over de andere twaalf partijen. De twaalf andere deelnemende partijen hadden een variatie binnen een marge van minder dan 7 stemmen.

Verschillende inwoners van Gouda zijn onafhankelijk van elkaar met dit onderwerp bezig en hebben de onderzoeksredactie van Stichting Lokale Verbinding en deGouda hierover benaderd. Doordat de verkiezingsstukken na drie maanden door de gemeente Gouda zijn 9vernietigd lijkt het nu niet meer mogelijk nader onderzoek te verrichten naar eventuele onregelmatigheden. Een verklaring waarom de PvdA zoveel extra stemmen kreeg in de stadhuistelling zodat zij precies 1 stem meer hebben dan de VVD, is vooralsnog niet te geven.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

28-03-2019 14:40