Minder regeldruk, meer transparantie en geen nieuwe centrummanager

Gouda – Enige tijd geleden plaatsten we een artikel over de liefde tussen Goudse ondernemers, gemeente, handhaving en Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De titel? ‘Liefde tussen ondernemers en gemeente Gouda’. We vroegen ons natuurlijk af of er daadwerkelijk sprake is van liefde… Of kunnen de partijen eigenlijk elkaars bloed wel drinken?  

Tips van ondernemers

We spraken met Tessa van Breda van de Gouda Shop op de Lange Tiendeweg over het vergunningentraject voordat zij afgelopen maart definitief haar zaak kon openen. Tessa had, ten tijde van het interview, al de nodige hobbels genomen en gaf de volgende tips aan gemeente:  

Advertisements

‘Op administratief gebied zijn er verbeteringen in de communicatie door te voeren. Mijn mail was eerst zoek geraakt en toen er uiteindelijk goedkeuring was, moest ik zelf vragen om de bevestiging daarvan.’

‘Gemeente en/of ODMH moeten duidelijker (zichtbaarder) informatie delen met de inwoners van de stad. Zeker als er een hoop discussie is over een bepaald pand. Maar vooral: trek één lijn. Als één ondernemer in de binnenstad ergens goedkeuring voor krijgt, dan zou dat voor iedereen in dezelfde wijk moeten gelden.’

‘Met betrekking tot handhaving zou mijn advies zijn: kijk goed naar wat er gebeurt in en aan winkelpanden NA het vergunningentraject. Ruim ontsierende of oude verlichting of reclame op. Daar is nog winst te behalen.’

Tessa van Breda voor haar winkel aan de Lange Tiendweg

Ook collega-ondernemer Petra Nieuwenkamp van Tweede Kans Boeken op de Korte Groenendaal deed een duit in het zakje en had een tip voor de gemeente:

‘Ik zou graag wat meer wegwijs gemaakt zijn door de gemeente Gouda. In Woerden ontvangen nieuwe ondernemers een welkomstpakket en dat vind ik een goede vondst. Ik had graag snel geweten waar ik op moet letten en waar ik me aan moet houden.’    

Toptips, waarvan wij vinden dat ze niet onder een stapel oude deGouda’s, notulen, boeken of vergaderstukken moeten belanden. We stuurden ze dan ook naar de gemeente, waarna ze, in combinatie met enkele vragen van de ChristenUnie omtrent de ‘uithang-ijshoorn’ van Davids Gelato werden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.  

Reacties gemeente

Op de vraag in hoeverre het college zich herkent in het beeld dat het voor ondernemers ingewikkeld is te achterhalen met welke regels ze te maken krijgen met specifieke vergunningverzoeken reageert men als volgt: ‘Het college kan zich voorstellen dat het proces rondom het aanvragen van een omgevingsvergunning best lastig kan zijn, temeer daar meerdere elementen gelijktijdig van toepassing kunnen zijn in de praktijk (welstand, reclames, bouw, beschermd stadsgezicht, monument, etc.). Op de website van de gemeente kunnen bewoners en ondernemers veelgestelde vragen over het welstandsbeleid terugvinden. De vragenlijst die geïnteresseerden moeten doorlopen wordt de komende periode verder uitgebreid, mede op basis van praktijkervaringen van ondernemers.’

En in hoeverre zijn de huidige procedures en vindbaarheid van regels te verbeteren?

‘De ervaringen van ondernemers zullen worden meegenomen bij de actualisatie van het welstandsbeleid. […]

De ODMH heeft inmiddels het initiatief genomen om in aanvulling op de reguliere klanttevredenheidsmonitoring een rondtafelgesprek met enkele ondernemers uit haar werkgebied te organiseren, om te spreken over mogelijkheden tot verdere verbetering van de dienstverlening.’

En is het college bereid, liefst op basis van de input uit de evaluaties, naar een vereenvoudigde aanpak te gaan voor de diverse soorten vergunningsaanvragen inclusief een eenduidige communicatie en structurele beschikbaarheid van begeleiding vanuit de gemeente?

‘Het college streeft naar een zo beperkt mogelijke regeldruk, maar ook naar waarborging van het cultuurhistorische aanzien van de Goudse binnenstad.

Het jaar 2020 staat in het teken van de herinrichting van het vergunningentraject in het kader van de Omgevingswet. Voordat de wet in werking treedt, moet het nieuwe proces er goed staan. Hierin nemen we mee hoe het procesmatig beter en sneller kan voor de initiatiefnemer, maar kijken we ook scherp naar regeldruk in het spoor van het omgevingsplan en maken we het zo inzichtelijk en transparant mogelijk door aan te sluiten op het digitaal stelsel.’

De centrummanager weet raad?

Een vraag die we dit keer niet gesteld hadden, maar die wel onze interesse wekte:

In de praktijk blijkt de centrummanager een belangrijke rol te (kunnen) vervullen bij situaties als deze. Wat is de stand van zaken rond de benoeming van een nieuwe centrummanager?

‘De SOG (Samenwerkende ondernemersverenigingen Gouda) en de gemeente hebben afgelopen jaar een profieltekst opgesteld voor de werving van een nieuwe centrummanager. Daaropvolgend is de werving gestart. De voorkeurskandidaat bleek helaas financieel niet haalbaar te zijn. De SOG en de gemeente zijn momenteel in gesprek over het vervolgtraject. Daarbij wordt bezien of een nieuwe wervingstraject wordt gestart, of dat het centrummanagement op alternatieve wijze kan worden ingevuld.’ 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

21-12-2019 14:30