Minder huurachterstanden

De huurachterstanden van huurders van woningcorporatie Mozaïek Wonen in Gouda waren vorig jaar minder dan de beide jaren daarvoor. Door een preventieve huurincasso sinds 2014 is Mozaïek Wonen beter in staat huurachterstanden te voorkomen. In het onlangs verschenen jaarverslag van 2015 meldt de woningcorporatie dat de huurachterstand bij zittende huurders is teruggelopen tot 1,03 procent.

Mozaïek Wonen helpt huurders als betalingsproblemen dreigen. De woningcorporatie informeert huurders zo vroeg mogelijk over dreigende huurachterstanden. Ook biedt ze ondersteuning of betaalmethoden aan die bij hen passen.

Vertrokken huurders
Dankzij deze aanpak is de huurachterstand bij zittende huurders (woningen en niet-woningen) teruggelopen. Eind 2015 bedroeg die 1,03 procent (2014: 1,37 procent, 2013: 1,40 procent). Dit betekent dat er eind 2015 1,03 procent achterstand was op wat in totaal aan huur betaald zou moeten zijn. Bij zittende huurders van woningen namen de (kort- en langlopende) huurachterstanden zelfs af tot 0,94 procent. Bij vertrokken huurders van woningen bleef de achterstand met 0,39 procent ongeveer gelijk. In 2016 richt Mozaïek Wonen zich daarom meer op die vertrokken huurders.

Advertisements