Minder administratielast voor wijkverpleging

Gouda/Boskoop – Vierstroom Zorg Thuis is in samenwerking met zorgverzekeraars een proef gestart om de administratieve lasten binnen de wijkverpleging terug te dringen. Twee wijkteams in Boskoop en Capelle aan den IJssel gaan de komende maanden ‘regelarm’ werken. Dat houdt in dat zij 35 procent van hun taken schrappen en 35 procent anders gaan organiseren.

Op dinsdag 15 mei zette een cliënt (88 jaar) van Vierstroom Zorg Thuis, letterlijk de schaar in de pas waarmee normaal gesproken de zorgmedewerkers de tijd van de zorg registreert. De wijkteams van Vierstroom Zorg Thuis in Boskoop en Capelle aan den IJssel werken de komende vier maanden namelijk regelarm.

Het terugdringen van administratieve lasten in de zorg is een thema dat volop in de belangstelling staat. Ook van de landelijke politiek. De afgelopen maanden zijn (wijk)verpleegkundigen van Vierstroom Zorg Thuis, vooruit lopend op de landelijke ontwikkelingen, gestart met een proef om te kijken hoe zij de administratieve last kunnen terugdringen.

Advertisements

Een zorgprofessional besteedt gemiddeld zo’n veertig procent van de zorgtijd aan administratie. “Dat moet anders”, oordeelden wijkverpleegkundige Annemieke Weulink en haar collega’s van het wijkteam van Vierstroom Zorg Thuis in Boskoop. Annemieke: “We ervaren dat veel taken en regels die vanuit de overheid of anderszins zijn opgelegd niet bijdragen aan de kwaliteit van zorg. We hebben daarom in kaart gebracht welke administratieve handelingen zinvol zijn en welke handelingen naar ons oordeel niet bijdragen aan de gezondheidszorg en het welzijn van onze cliënten”.

Susan Veenhoff, directeur van Vierstroom Zorg Thuis, vult aan dat samen met de teams vervolgens is bekeken welke concrete maatregelen er nodig waren om daadwerkelijk regelarm te kunnen gaan werken. We hebben in onze systemen aanpassingen gedaan die procedures vereenvoudigen en onze wijkteams gaan bepaalde taken niet meer of anders uit voeren. Zij registreren bijvoorbeeld niet meer elke minuut zorg die zij verlenen en gaan niet meer standaard allerlei formulieren invullen als daar vanuit de verpleegkundige anamnese geen aanleiding toe is.

“We zijn erg benieuwd naar het effect van de nieuwe werkwijze en of we met het terugbrengen van administratieve taken tijd besparen waardoor we aan meer cliënten zorg kunnen verlenen. Natuurlijk volgen we ook nauw het effect van de nieuwe werkwijze op de tevredenheid van onze cliënten en de werkbeleving van onze medewerkers. Bij een positief resultaat rollen we deze nieuwe manier van werken naar al onze wijkteams uit”.

Wimke Stasse, verzorgende IG, is enthousiast over de pilot. “We denken met het schrappen van een aantal administratieve handelingen meer tijd voor de cliënt te hebben en bovendien meer cliënten te kunnen ondersteunen”, aldus Wimke. Wij en onze cliënten hebben er in elk geval alle vertrouwen in.

Vierstroom Zorg Thuis start deze proef voor een periode van vier maanden met instemming van zorgverzekeraars Menzis, VGZ, CZ, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Zij zijn enthousiast en ook andere zorgverzekeraars zijn geïnteresseerd. De komende maanden worden de effecten van de veranderingen gemeten. Ook wordt bekeken of onze systemen nog meer aangepast kunnen worden, zodat op termijn mogelijk meer werkwijzen te vereenvoudigingen zijn.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android

16-05-2018 13:15