Meningen verdeelt over toekomstig busstation

Bewoners van de Zuidelijke stationsgebied kregen gisteravond in het Huis van de Stad vijf scenario’s voorgeschoteld met oplossingen voor de fietsenchaos bij de voorzijde van het NS station in Gouda. Vier van de vijf scenario’s gaan uit van het verplaatsen van het busstation naar de noordzijde van het spoor. Bewoners van de zuidelijke stationsgebied geven dat echter niet aan als voorkeur. Bij verplaatsing van het busstation wordt de bereikbaarheid van het centrum minder en dat is mogelijk funest voor de stadbusdienst. Een mogelijke oplossing voor het fietsenproblemen is een fietsenstalling onder de grond in een nieuw NS-gebouw.