Meldpunt Zorgfraude: dé manier om zorgfraude tegen te gaan?

G0uda – Recent startten Gouda en de andere gemeenten in regio Midden-Holland het ‘Meldpunt Vermoeden Zorgfraude’ op. Als burgers of zorgverleners fraude vermoeden met zorggeld kunnen zij dat nu bij dit meldpunt aangeven. Is het nodig om een meldpunt op te starten waar burgers elkaar aangeven, vroegen wij ons af? En kan de overheid de controle hierop niet zelf uitvoeren? Weekblad deGouda ging op zoek naar antwoorden.

‘Roep om meer barrières en drempels tegen zorgfraudeurs’, ‘Fraudebrigade moet strijd aangaan tegen zorgcowboys Arnhem’, ‘Fraude ondermijnt draagvlak voor hoge zorguitgaven’. Het zijn slechts enkele krantenkoppen van dit jaar, die ons met de neus op de feiten drukken. Ja er wordt met zorggeld gefraudeerd, maar hoe ziet dat er eigenlijk uit?

Waar gaat het om?
De gemeenten van Midden-Holland zetten een meldpunt op om verkeerd gebruik van zorggeld tegen te gaan. Volgens de VNG gaat het om circa 2 tot 5% van het zorggeld. De gemeente schat in dat het voor onze regio gaat om ongeveer twee tot vijf miljoen euro per jaar.

Advertisements

In berichten en een toelichting door de gemeente Gouda gaan drie van de vier voorbeelden over zorgfraude door de zorgaanbieder. Voorbeelden zijn een aanbieder die zorg declareert die niet is geleverd, een aanbieder die niets doet met klachten tegen zijn/haar handelen en gevallen waarin er meer zorg wordt geleverd dan is geïndiceerd (budget voor is toegezegd). En tenslotte is er nog de alom bekende fraude met PGB-geld door budgethouders.

Al in 2012 ontstond hier grote ophef over, omdat door budgethouders tientallen miljoenen euro’s fraude zou zijn gepleegd. Zij inden zorggeld en staken daarvan een deel in eigen zak. Wethouder Dijkstra (zorg) schrijft over lokale fraude: ‘… het komt helaas ook voor dat zorggeld onrechtmatig wordt besteed… . ‘Ik kan en wil dat niet voor mijn verantwoording nemen’.

Aanpak
Aanpakken dus. Maar waarom pakt de overheid dit zelf niet aan en heeft ze de hulp nodig van burgers en zorggebruikers? Wel, er zijn meerdere manieren om de strijd aan te binden. Na de PGB fraudezaak in 2012 zette de minister in op de oude methode; meer inspecteurs langs de deuren voor extra controles. Een arbeidsintensieve oplossing. Met de huidige technologie zijn er ook andere mogelijkheden. Met dit in gedachten heeft de overheid gekozen voor een combinatie tussen technologie en burgerparticipatie, het meldpunt.

Die technologie komt in de vorm van het landelijke IKZ, het Informatie Knooppunt Zorgfraude. Deze moet de uitwisseling van informatie tussen organisaties (overheden) verbeteren, en zo fraudesignalen samenbrengen. Als input gebruikt het IKZ onder meer de meldingen die bij gemeenten binnenkomen, dus via het Meldpunt. Is er een vermoeden dan kunnen gegevens bij elkaar worden gelegd om na te gaan of er sprake is van zorgfraude. Feitelijk is de melding door zorggebruikers en -verleners dus alleen een hulpstuk bij de controle.

Werkt het?
Het IKZ meldt dat vorig jaar landelijk 613 signalen zijn binnengekomen over zorgfraude. De signalen gaan over 526 zorgaanbieders, meldt het IKZ, waarvan 77% voor het eerst werd genoemd. Je kunt dus spreken van veel ‘nieuwe lijntjes’. Hoeveel signalen leidden tot opsporing van fraude wordt geen uitspraak over gedaan.   

Is het veilig voor burgers?
Bij een meldpunt rijst al gauw de vraag hoe je voorkomt dat een situatie ontstaat zoals de toeslagenfraude bij de Belastingdienst. Hierbij ontstond tunnelvisie doordat inspecteurs aannames deden over het frauderen door burgers. Zij waren al veroordeeld voor het goed en wel onderbouwd was. De gemeente Gouda zegt dat voor het meldpunt een toezichthouder is aangesteld die meldingen zorgvuldig moet toetsen.

Toezichthouder Liesbeth Zaat wijst er trouwens op dat het niet in alle gevallen gaat om fraude: “Het kan ook gaan om een fout die hersteld kan worden. Omdat wij niet alles kunnen zien en controleren, dragen meldingen bij aan een betere besteding van het zorggeld.” En dat is het doel.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

09-10-2020 16:01