Meer zeggenschap over veiligheid

De ChristenUnie en de PVdA in Gouda houden volgende maand een bijeenkomst of expert meeting over buurt gericht politiewerk. Het is een vervolg van de raadsbreed aangenomen motie van april vorig jaar waarbij werd gezegd dat Gouwenaars meer te zeggen moeten krijgen over de aanpak van veiligheid. Op de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de mogelijkheden om dat te bereiken. Een van de sprekers is Hans Hoekman, wijkagent in Rotterdam en gespecialiseerd in burgerparticipatie.

Bron: AD