Meer werk voor werknemers en zelfstandigen in Midden-Holland

De werkgelegenheid in Midden-Holland neemt toe. Het aantal banen van werknemers groeit tot en met 2018 gemiddeld 1% per jaar. Voor werknemers zullen er 78.600 banen zijn in 2018. Dat waren er in 2016 nog zo’n 77.300. De banengroei voor werknemers in Midden-Holland ligt iets onder die van Nederland als geheel. Ook voor zelfstandigen is er meer werk. Midden-Holland telt in 2018 in totaal 103.600 banen.

In bijna alle sectoren doet zich banengroei voor. De meeste banen ontstaan in de zakelijk diensten. In totaal ontstaan er 1.300 extra banen tot en met 2018, waarvan bijna een derde in zakelijke diensten. Het schrappen van bezuinigingen maakt van zorg & welzijn weer een banenmotor. In de industrie (technologische ontwikkeling), financiële diensten (digitalisering), openbaar bestuur en onderwijs (bevolkingsontwikkeling) doet zich geen groei voor.

Werkgevers die opereren in de bouw, techniek, ICT en zorg hebben op dit moment moeite met het vinden van nieuw personeel. Ook in specifieke segmenten van de arbeidsmarkt doen zich kansen voor werkzoekenden voor. Denk daarbij aan transportplanners en vrachtwagenchauffeurs die in Midden-Holland gewild zijn.

Advertisements

Jongeren vinden door de werkgelegenheidstoename bij consumentendiensten eerder werk in de detailhandel en horeca. Ouderen hebben vooral kans op werk in groeiende en vergrijsde sectoren als bouwnijverheid, vervoer & opslag en zorg & welzijn. De drempel om ouderen in dienst te nemen is lager als werkgevers al ervaring hebben met oudere werknemers.

Minder WW-uitkeringen
Het aantal lopende WW-uitkeringen bedraagt bijna 3.900 per eind april 2017. Naar verwachting zal UWV eind 2018 in Midden-Holland 3.000 WW-uitkeringen verstrekken. De gemiddelde jaarlijkse daling is met circa 12% vergelijkbaar met Nederland. Het WW-percentage, dat wil zeggen de lopende WW ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt eind 2018 in Midden-Holland 3%. Nu is dat nog 4%. Ook het landelijk WW-percentage daalt en komt op 3,4% uit.