Meer vacatures in Midden-Holland

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland is in de eerste vijf maanden van 2016 gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en UWV. Relatief veel werkzoekenden die minder dan een half jaar geen werk hebben zijn beschikbaar voor openstaande vacatures in de regio. De toename van het aantal openstaande vacatures duidt volgens het UWV op arbeidsmarktherstel. Ook kunnen werkgevers moeite hebben om geschikt personeel te vinden voor ICT-beroepen en een aantal zorgberoepen.

UWV verstrekte in 2016 tot en met mei 1.973 nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Holland. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn dat 80 WW-uitkeringen minder (-4 procent). UWV verstrekte toen 2.053 nieuwe WW-uitkeringen. Landelijk daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 12 procent. In Midden-Holland bedraagt het aantal lopende WW-uitkeringen 4.192 in mei. Een maand eerder waren dat er 4.304 en een jaar eerder 3.819.

Verbeteringen op de arbeidsmarkt
Het economisch herstel vordert gestaag. De verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er stonden in het eerste kwartaal van 2016 in Midden-Holland bijna de helft meer vacatures open dan een jaar eerder. Aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt zijn er, vergeleken met een jaar geleden, 3 procent minder kortdurend werkzoekenden (korter dan 6 maanden zonder werk). De toename van het aantal openstaande vacatures en de beperkte afname van het aantal kortdurend werkzoekenden, maakt dat Midden-Holland een ruime arbeidsmarkt heeft. Dat wil zeggen dat er tegenover de openstaande vacatures relatief veel kortdurend werkzoekenden staan.

Advertisements