Meer uren beschikbaar voor huishoudelijke hulp

Gouda – Gouwenaars die in de knel komen omdat ze niet uitkomen met de uren aan huishoudelijke hulp die zij krijgen, kunnen een beroep doen op extra huishoudelijke hulp. Dan wordt opnieuw bekeken of uitbreiding van uren mogelijk is. De gemeente wil  het met aanpassingen in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ouderen en mensen met een beperking helpen langer zelfstandig thuis te wonen. 

Hulp in de huishouding is volgens de gemeente cruciaal voor veel ouderen en mensen met een beperking om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Die hulp wordt geleverd vanuit de Wmo, maar juist op het budget voor huishoudelijke hulp is sinds 2015 flink bezuinigd.  Voor verschillende mensen betekende dit dat ze minder of geen huishoudelijke hulp meer konden ontvangen.

Maatwerk
Wmo-rechtzaken bij andere gemeenten, verhalen van gebruikers en voortschrijdend inzicht over de verbinding tussen de hulp en het langer thuis blijven wonen, zorgden ervoor dat de uitvoering van de Wmo in Gouda is aangepast. “We kunnen nu meer maatwerk leveren”, zegt wethouder Corine Dijkstra in een toelichting. “We bekijken in welke situatie mensen zitten en aan de hand daarvan kunnen we mensen gericht hulp bieden.” Alle Gouwenaars die nu huishoudelijke hulp ontvangen, krijgen bericht over deze extra mogelijkheid. Wethouder Dijkstra wil wel benadrukken, dat wie meer hulp krijgt, wel moet rekenen op een hogere eigen bijdrage.

Advertisements